ЕКОЛОГІЧНА ЕВОЛЮЦІЯ КОМАХ


Еволюція морфологічних структур, на відміну від екологічної еволюції, відносно добре документована. Усі морфологічні ознаки легко розпізнаються і їх можна порівнювати як на сучасному матеріалі, так і по викопних залишках. Проте навіть морфологічна еволюція багато в чому є предметом суперечки.
Екологічна ж еволюція може бути представлена тільки як ланцюг більш менш спекулятивних припущень. Про спосіб життя вимерлих форм можна все ж в якійсь мірі судити по їх морфології, оскільки схожий спосіб життя призводить до появи відносно схожих життєвих форм.
У кінці підручника по екології комах доцільно привести деякі міркування про екологічну еволюцію комах, щоб підвести підсумок усьому сказаному вище і дати екологічний портрет класу комах в динаміці.
Одна з основних тенденцій еволюції тваринного світу - перехід від первинного для усього живого водного способу життя до наземного, а для ряду груп - також і завоювання повітряного середовища. У комах перший етап пов'язаний з появою трахейної системи, а другий - крил.


2015 .................................................................................