ПОПУЛЯЦІЇ В межах АРЕАЛУ, ЇХ ПОЛІМОРФІЗМ І ГЕНОФОНД


Межі між популяціями, ієрархія популяцій
Згідно з визначенням ми маємо право відносити до однієї популяції усіх особин цього виду, що мешкають в цьому полі або в цьому лісі. Комахи зазвичай досить рухливі і здатні пересуватися як мінімум в межах усього біотопу і, відповідно, обмінюватися генетичною інформацією.
Уявимо собі два поля з однією і тією ж сільськогосподарською культурою, межею між якими є дорога. Чи можна вважати, що на кожному полі мають місце свої популяції комах? Для більшості видів комах дорога не є істотною перешкодою і можна стверджувати, що це одна і та ж популяція. Але якщо ці поля розділені, наприклад, лісом або іншими полями, з рослинами, непридатними в їжу для тих комах, про яких йде мова, тоді виникають певні труднощі в обміні генетичною інформацією, населення їх полів виявляються більш менш ізольованими один від одного і їх можна розглядати як окремі елементарні популяції.
Отже, як правило, одна популяція живе в межах одного біотопу. Якщо ж межа цього біотопу не може бути визначена чітко, ми не можемо відокремити одну популяцію від іншої, як чи навряд можливо розмежувати окремі популяції комах, що мешкають в тайзі або незайманому степу.
Проте навіть при чіткому розмежуванні біотопів, але порівняло невеликій відстані між ними можливий інтенсивний обмін мігруючими особинами. Тому усі близько розташовані одна до однієї популяції складають континуум, що поширюється на великий географічний район з більш менш однорідними кліматичними умовами і співтовариствами рослин. Таку сукупність елементарних популяцій називають суперпопуляцією. Тоді суцільний ареал виду може бути представлений як континуум дотичних суперпопуляцій, а розірваний ареал - як сукупність ізольованих суперпопуляцій.
Іноді передбачається, що елементарна популяція у межах біотопу теж підрозділена на так звані мікропопуляції, тобто населення одного або декількох що знаходяться рядом дерев або навіть одного пня. Таке розмежування зазвичай не виправдане і можливо тільки при малій рухливості комах. Якщо ж комахи інтенсивно пересуваються в межах біотопу, то відмінності в генофонді населення окремих мікроділянок відсутні або випадкові. Проте, завдяки відмінностям по мікроклімату або кормовим властивостям окремих рослин, комахи, що розвиваються на таких ділянках, можуть помітно відрізнятися один від одного по розмірах, морфології або забарвленні.
Отже, в межах виду виникають ті, що наслідують сукупність особин, усе більш тісно пов'язаних загальною генетичною інформацією один з одним, : вид (ареал) - суперпопуляція (географічний район) - елементарна популяція (біотоп) - мікропопуляція (мікробіотоп).


2015 .................................................................................