ВІКОВА І СТАТЕВА СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦІЇ


Вікова і статева структура популяції комах - найважливіші показники стану популяції, підйому або спаду її чисельності. Аналіз загибелі комах на різних стадіях розвитку (таблиці виживання) є основою для розуміння динаміки чисельності популяцій. У багатьох випадках картина вікового і статевого складу популяцій принципово відрізняється від такої у хребетних, описаною в численному керівництві по екології. У громадських комах, окрім вікової і статевої структури популяцій, має місце також розподіл усіх особин на касти, яке ми тут не розглядаємо.
Віковий склад популяції
Під віковим складом популяції комах слід розуміти співвідношення численностей комах на різних стадіях розвитку або имаго різного віку в кожен цей момент часу. Якщо несприятливий сезон можуть пережити тільки комахи на одній якій-небудь стадії, то саме вони і будуть представлені протягом усього цього сезону. Наявність в цей час тільки статевозрілі особини не означатиме, що популяція вимирає, так само як і наявність тільки яєць не свідчить про бурхливий розвиток популяції. Проте і надалі популяція в кожен момент часу може бути представлена тільки однією або двома стадіями розвитку. Це особливо типово для моновольтинных видів. Чим більше поколінь проходить за рік, тим більшу кількість стадій можна знайти одночасно.
Тому широко відомі вікові "піраміди", що показують співвідношення особин різного віку у хребетних і що дають можливість оцінити здатність популяції до збільшення чисельності, для комах можуть бути отримані лише в окремих випадках. Проте, наприклад, у разі тривалого вирощування великої кількості особин в лабораторній культурі співвідношення їх численностей на різних стадіях розвитку є хорошим показником стану культури. Для періоду експоненціального зростання чисельності і початкового освоєння субстрату типова велика кількість личинок. Навпаки, підвищення чисельності личинок старших віків і имаго відповідає припиненню наростання чисельності комах в культурі і вичерпанню життєвих ресурсів (Никитина-Петрова та ін., 1986).


2015 .................................................................................